60 Năm Cuộc Đời

[A] [D] Em ơi có bao nhiêu ? 60 năm cuộc đời [E] [A] 20 năm đầu, sung sướng không bao lâu [D] [E] 20 năm sau, sầu vương cao vời vợi [A] 20 năm cuối là bao [A] [A] [D] [A] Ơ là thế ! đời sống không được bao [E] [E] [D] [A]