8 Vạn 6 Ngàn 400 Lần Nhớ Em

[Em] [C] [D] [Em] Ngày tháng trô i qua, anh phải sống 1 mình anh. [Em] [C] [D] [G] Ngày tháng trô i qua, anh phải sống không có em [Am] [D] [Bm] [Em] Người có biết an h nhớ em nh iều nhiều l ắm em biết không [C] [D] [Em] Ngư ời ơi