Zombie

D/F# là hợp âm D có nốt bass là F# đó, chúc bạn thành công! [Em] [C] [G] [D/f#] Another head hangs lowly child is slowly taken [Em] [C] [G] [D/f#] And the violence caused such silence who are we mistaken [Em] [C] But you see it's not me, it's not my family, [G] [D/f#]