A hard day’s night

A hard day’s night
Đánh giá hợp âm này
The Beatles Nghe nhạc
Đổi Tông:   Font size:   Chia cột:  Hợp âm dễ: 
It's been a [G] hard [C] day's [G] night
And I've been [F] working like a [G] dog
It's been a hard [C] day's [G] night
I should be [F] sleeping like a [G] log
But when I [C] get home to you
I find the [D] things that you do
Will make me [G] feel [C] all [G] right
You know I [G] work [C] all [G] day
To get you [F] money to buy you [G] things
And it's worth it just to [C] hear you [G] say
“You're gonna [F] give me every [G] thing”
So why on [C] earth should I moan
'Cause when I [D7] get you alone
You know I [G] feel [C] all [G] right
When I'm [Bm] home
[Em] Everything seems to be [Bm] right
When I'm [G] home
[Em] Feeling you holding me [C] tight, [D7] tight, yeah
It's been a [G] hard [C] day's [G] night
And I've been [F] working like a [G] dog
It's been a hard [C] day's [G] night
I should be [F] sleeping like a [G] log
But when I [C] get home to you
I find the [D] things that you do
Will make me [G] feel [C] o [G] kay, oh!

Hợp âm trong bài hát

BÌNH LUẬN HAG

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Đăng ký theo dõi

Nhận thông tin chia sẻ, hướng dẫn mới

Read previous post:
I want to hold your hand
Don’t let me down
Let it go
Carry on till tomorrow
I love you baby
Close