A simple man

A simple man
Đánh giá hợp âm này
Đổi Tông:   Font size:   Chia cột:  Hợp âm dễ: 
1. [C] Where do [G] butterflies [F] go when it [C] rains? [C][G][F][C]
[C] Who goes [G] around & [F] tucks in the [C] trains? [C][G][F][C]
[C] What makes a [G] teddy [F] bear like to [C] sleep? [C][G][F][C]
[F] Why do we all make [Dm] promises [G] that we can't [C] keep? [G][F][C]
[C][G][F][C]
2. [C] Where do [G] puppy dogs [F] go when their [C] sad? [C][G][F][C]
[C] And what do [G] elephants [F]say when their [C] mad? [C][G][F][C]
[C] Who do you [G] tell if you [F] don't have a [C] friend? [C][G][F][C]
[F] Why do we open our [Dm] mouths [G] and stick our foot [C] in? [G][F][C]
[C][G][F][C]
Chorus: [F] These are the things that [Bb] bother [Bb] me
[F] Not a lot of things a-[Bb] cross some [F] sea
[F] I don't even have a [Bb] master [F] plan
[F] I guess that I am [G] just a simple [C] man [G][F][C]
[C][G][F][C]
Intrumental: 
[Bb][F][Bb][G]
[C][G][F][C]- [C][G][F][C]
[C][G][F][C]- [C][G][F][C]
3. [F] Where do [G] robins [F] sleep on the [C] road? [C][G][F][C]
[C] And how can a [G] little ant [F] carry that [C] load? [C][G][F][C]
[C] Why write [G] words that we [F] have to [C] erase? [C][G][F][C]
[F] Why does everyone [Dm] have [G] more than one [C] face?
[C][G][F][C]
Chorus: [F] These are the things that [Bb] bother [Bb] me
[F] Not a lot of things a-[Bb] cross some [F] sea
[F] I don't even have a [Bb] master [F] plan
A Simple Man lyrics on ChiaSeNhac.com
[F] I guess that I am [G] just a simple [C] man [G][F][C]
Outro
[C][G][F][C]-[C][G][F][C] X 4

Hợp âm trong bài hát

BÌNH LUẬN HAG

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Đăng ký theo dõi

Nhận thông tin chia sẻ, hướng dẫn mới

Read previous post:
The green leaves of summer
I do adore
What can I do
Please forgive me
Shalala lala
Close