All I Have To Give – Backstreet Boys

All I Have To Give – Backstreet Boys
Đánh giá hợp âm này
Đổi Tông:   Font size:   Chia cột:  Hợp âm dễ: 
Capo 1 
 

      [F] [G] [Am7] [F] [G] [Em] [F] 
Intro: -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

     [F]   [G]   [Am7] [F]             [G]        [Em]    [F] 
I dont know what he does to make you cry , but I"ll be there to make you smil e 
     [F]  [G]  [B/G] [C]  [Dm]        [G]   [Em]     [F]  
I dont have fan cy cars to get to you , I walk a thousand mi les 
     [F]  [G]   [Am7]   [F]        [G]       [Em]     [F]     
I dont care if he buy"s you nice thing"s , d oes his gift"s come from th e heart ? 
     [F]  [G] [B/G] [C]     [Dm]     [G]       [Em]      [F]     
I dont know b ut i f you were my girl , I "ll make it su re we"ll neve r be apart 
 

      
CHORUS: 
 

      [F]  [G]  [Am7] [F]       [G]        [Em]      [F]     
But my l ove is al l I h ave to give , without you I do nt think I ca n live 
      [F]  [G]  [B/G]  [C]   [Dm]     [Dm]     [G]        
I wish I could giv e the world to you , but love is al l I have to give 
 

 

                                       
When he talks does it seem like his not , been listening to a word you say 
                                             
That"s o.k. baby just tell me all your problem"s , I"ll my best to kiss them all away 
                                         
Does he leave when you need him the most, does his friend"s get on your side ? 
                                       
Baby please I"m on my knees , begging for a place inside you"re heart (?) 
 

      
CHORUS: 
 

                                         
But my love is all I have to give , without you I dont think I can live 
                                     
I wish I could give the world to you , but love is all I have to give 
 

      
BRIDGE: 
 

    [C]              [F]            
(Hey girl) Hey girl , I don"t want to hide no more inside 
    [C]           [F]                        
All the money in the world can never add up to all the love I have inside 
                           [F] [C] [F] [C] 
I love you......................................( - - - ) 
   [C]    [F]             
My love is all!!! ( i have to give ) 
 

                                     
without you I dont think I can live , i wish i could the world to you 
                         
but love is all I have to give( pause ) to you 
 

 

      
CHORUS: 
 

                                        
But my love is all I have to give , without you I dont think I can live 
                                      
I wish I could give the world to you , but love is all I have to give 
 

                                        
But my love is all I have to give , without you I dont think I can live 
                                     
I wish I could give the world to you , but love is all I have to give 
 

          [F] [G] [Am7]  [F]  [G]  [Em] [F]  
--- --- --- ------ ----- ----- --- ---

Hợp âm trong bài hát

BÌNH LUẬN HAG

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Đăng ký theo dõi

Nhận thông tin chia sẻ, hướng dẫn mới

Read previous post:
Còn duyên
Hai trái tim vàng
Em gian dối tôi để làm gì
Cảm ơn em về những ngày qua
Tình như chiếc lá – Vân Quang Long
Close