All You Need Is Love – The Beatles

All You Need Is Love – The Beatles
Đánh giá hợp âm này
Đổi Tông:   Font size:   Chia cột:  Hợp âm dễ: 
intro: 
 

                
``` means to let the note ring 
 

                                      
[E]----------------------------------10```--------------------------------- 
                                    
[B]-----------------------10---10----------12--------------------------- 
                                    
[G]------------12---12--------------------------12---------------------- 
                                   
[D]-12---12------------------------------------------------------------ 
                                    
[A]--------------------------------------------------------------------- 
                                     
[E]---------------------------------------------------------------------- 
 

 

                                     
[E]---------------------------------------------------------------------- 
                                   
[B]------12---------------13```------------10--------10-------------- 
                                   
[G]-12------12----------------------------------12-------------------- 
                                    
[D]-----------------14------------------------------------------------- 
                                    
[A]-------------------------------------------------------------------- 
                                     
[E]---------------------------------------------------------------------- 
 

 [G]     [D/F#]    [Em]   
Lo ve   lo ve    lo ve 
 [G]    [D/F#]    [Em]    
Lo ve   lo ve    lo ve 
 [D7/A]   [G]     [D7/A] 
Lo ve   lo ve    lo ve 
 

                       
(Then play something along the lines of this) 
 

                              
[E]--------------------------------------------------------- 
                              
[B]--------------------------------------------------------- 
                              
[G]--------------------------------------------------------- 
                              
[D]-0-------------------0----0--2-------------------------- 
                              
[A]------3-----2---3---------------------------------------- 
                               
[E]----------------------------------------------------------- 
 

 [G]         [D/F#]       [Em]   
Th ere"s nothing you can do that can"t be done 
                              
Theres nothing you can sing that can"t be sung 
 [D7/A]       [G]        [D/F#] 
No thing you can say but you can learn to 
      [D7/A] 
play the ga me 
  [D7/A]     [D7] 
It" s     eas y 
 

                        
There"s nothing you can make that can"t be made 
                     
No one you can save that can"t be saved 
                              
Nothing you can do but you can learn how to be you in time 
     
It"s easy 
 

    
CHORUS: 
 

 [G]    [A7]   [D7] 
A ll you ne ed is lo ve 
           
All you need is love 
 [G]    [B7]   [Em]     [G/D] 
A ll you ne ed is lo ve    lo ve 
 [C]    [D7]   [G] 
Lo ve is all you ne ed 
 

                       
There"s nothing you can know that isn"t known 
                   
Nothing you can see that isn"t shown 
                            
Nowhere you can be that isn"t where you"re meant to be 
     
Its easy 
 

    
CHORUS 
 

 [C]   [D7]    [G]   
Lo ve is a ll you ne ed 
 [G]    [A7]   [D7] 
Al l you ne ed is lo ve 
 [D7]      [G]       [A7]    [D7] 
A ll together n ow [A]ll you n eed is lo ve 
                   
Everybody now [A]ll you need is love 
 [G]    [D]   [G]             
Lo ve is all you ne ed  (repeats a few times) 
 

                                  
(Then John (I think) starts going "Oh yeah - loves you yeah yeah 
                    
yeah - she loves you yeah yeah yeah").

Hợp âm trong bài hát

BÌNH LUẬN HAG

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Đăng ký theo dõi

Nhận thông tin chia sẻ, hướng dẫn mới

Read previous post:
Vĩnh biệt màu xanh
Tháng năm êm đềm
Xin trả tôi về
Việt Nam Quang Vinh
Sa Pa Quyến Rũ
Close