Je ne t’aime plus

Je ne t’aime plus
Đánh giá hợp âm này
Christophe Nghe nhạc
Đổi Tông:   Font size:   Chia cột:  Hợp âm dễ: 
Je ne [C#m] t'aime plus, 
[Ab7] non, non, je ne [C#m] t'aime plus [Ab7] 
[E] Oui, j'ai dit [Ab7] oui
Mais [C#7] laisse-moi un peu tran-[F#m] quille
Tu [B] as cherché, tu [E] vas trouver
[Ab7] Oui, j'avais dit [C#m] oui [Ab7]
Le [E] jour de notre ma-[Ab7] riage
[C#7] Oh, que nous étions heu-[F#m] reux
Tu [B7] n'es plus sage com-[E] me l'image
Que j'ai [Ab7] posé devant mes [C#m] yeux [Ab7]
Je re-[E] vois la petite [Ab7] chambre
De [C#7] notre première [F#m] nuit
Je t'ai [B] dit douce-[E] ment 
[Ab7] Je mais non, non je ne [C#m] t'aime plus [Ab7] 
[E] Non, non, non, non ne me fais pas la [Ab7] guerre
Tu [C#7] n'es vraiment plus rien pour [F#m] moi
E-[Ab7] coute je [E] suis sincère, [Ab7] il faut s'en tenir [C#m] là
Je ne t'aime [Ab7] plus, non, non je ne [C#m] t'aime plus [Ab7]
Je ne t'aime plus, non, non je ne [C#m] t'aime plus [Ab7]
Je ne t'aime plus, non, non je ne [C#m] t'aime plus [Ab7]
Je ne t'aime plus, non, non je ne [C#m] t'aime plus

Hợp âm trong bài hát

BÌNH LUẬN HAG

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Đăng ký theo dõi

Nhận thông tin chia sẻ, hướng dẫn mới

Read previous post:
Maman
Everything’s alright
Hey There Dililah
I can loose my heart tonight
Stranger by night
Close