Lời Ru Một Đời

Lời Ru Một Đời
Đánh giá hợp âm này
Nguyễn Hồng Thuận Nhật Kim Anh Điệu Slow Rock Nghe nhạc
Đổi Tông:   Font size:   Chia cột:  Hợp âm dễ: 
   [G]         [Em]
Ngày mẹ sinh ra con trên cõi đời này
  [C]      [G]
Lời ầ u ơ du con ấm á p bên nôi
   [C]         [G]       [Em]
Tình yê u thương bao la chất ch ứa trong con the o tháng ngày
 [C]          [D]
Thầ m bên con sáng soi cho co n tiếng cười
    [G]         [Em]
Dòng thờ i gian trôi đi mang theo nhọc nhằn
   [C]        [G]
Mẹ còn g lưng buôn ba với g ánh lo âu
   [C]       [G]     [Em]
Giọt m ồ hôi cha rơi để giữ cho con v ui đêm trời
[C]              [D]
Con sẽ mãi không quên những ng ày gian khó

Đk:
  [G]        [Em]
Lời m ẹ ru ấm áp bên con từ ng ngày
        [C]           [D]
Tiếng hát ru con một đời con ghi vào lòn g không quên
   [G]         [Em]
Lời ru đó chắp cánh đưa co n vào đời
         [C]         [D]
Sống với bao la tìn h người công ơn cha mẹ sinh thành
  [G]         [Em]
Dù mẹ cha ra đi xa con mu ôn trùng
   [C]        [Em]
Ngàn l ời ru xưa như réo rắt bên tai
  [C]       [G]      [Em]
Dù ma i đây con đi đến nhữ ng nơi xa nơ i chân trời
 [C]     [D]  [G]
Lờ i ru xưa vẫn l uôn bên con.
  [C]       [G]        [Em]
Dù ma i đây con đi đến nhữ ng nơi xa nơi c hân trời
[C]      [D]    [G]
M ẹ cha như vẫn l uôn bên co n

Hợp âm trong bài hát

Đăng ký theo dõi

Nhận thông tin chia sẻ, hướng dẫn mới

Read previous post:
This Love
Stay The Same
Thà Rằng Như Thế
Tan Biến
Vẫn Mãi Yêu Anh
Close