Thank you for your love

Thank you for your love
Đánh giá hợp âm này
Thank You Nghe nhạc
Đổi Tông:   Font size:   Chia cột:  Hợp âm dễ: 
Chorus: Thank you for your [Gm] post
For your like for your click 
Tum hai chun dai [F] jur tur tur tee dee [Dm] dee
Thank you for your [Eb] love 
For your care for your kind 
Tum hai chun dai [F] mee time line tee suay [Gm] ngahm
Intro: [Gm][Gm][F][Dm][Eb][Eb][F][Gm]
[Bb] Mai koey ja neuk loey [Dm] mai koey ja fun loey 
[Eb] Wah ja mee krai tee [F] naruk dai yahng nee 
[Bb] Mai koey ja neuk loey [Dm] maikoey ja fun loey 
[Eb] Wah ja mee krai tee hai [F] chun mahk tao nee 
[Cm] Tur rup chun wai nai [Eb] jai 
[Gm] Chungor dteun dtun dteun dtun dteun dtun 
[Cm] Commentchun gun [Eb] grajai
[D] Chun dtaung raung oh oh oh oh oh 

Hợp âm trong bài hát

BÌNH LUẬN HAG

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Đăng ký theo dõi

Nhận thông tin chia sẻ, hướng dẫn mới

Read previous post:
Bahamas mama
I want to build a snowman
What I’ve done
Crazy little thing called love
Can’t take my eyes off you
Close